Skip to main content
x
Τσομπάνογλου Γεώργιος
Επικοινωνία
Education

Ο Γιώργος Οδυσσέας ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, PhD (Carleton) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε απο το Washington H.S. (Akron-Ohio) 12-Grade, έχοντας λάβει την Υποτροφία του Προγράμματος της Αμερικανικής Κυβέρνησης, American Field Service (AFS) για το τελευταίο έτος στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις ΗΠΑ.

Σπούδασε στα Πανεπιστήμια του Trent, McMaster, Toronto λαμβάνοντας το ΒΑ Honours (Trent-McMaster) στην Κοινωνιολογία/Πολιτική Επιστήμη και το ΜΑ (ΜcMaster) στην Κοινωνιολογία και Πολιτική Οικονιομία της Εργασίας και της Ανάπτυξης. Ολοκλήρωσε τις διδακτορικές του σπουδές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Carleton, στην πρωτεύουσα του Καναδά Ottawa (PhD Carleton) (Δημόσιες πολιτικές για την μεταναστευτική εργασία και κατάρτιση ως αναπτυξιακή διαδικασία).

Είναι Τακτικός Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Κατάρτισης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο του Αιγαίου, Μυτιλήνη και Διευθυντής Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της Εργασίας με έμφαση τις νέες τάσεις και εξελίξεις στις καινοτομίες στην εργασιακή διαδικασία, (Ergaxia). Διδάσκει ως ΣΕΠ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Εξελέγει, σε τρία Παγκόσμια Κονγκρέσα της International Sociological Association, President (τρείς τετραετείς θητείες), της Επιτροπής - Research Committee on Sociotechnics and Sociological Practice (ISA-RC-26), www.isa.sociology.org/rc26.htm. Έρευνα και Διδασκαλία στα θέματα της Εργασιακής Διαδικασίας και του ρόλου της στην κοινωνική ένταξη μέσω επαγγελματικής εκπαίδευσης, Παγκόσμια Κοινωνία, Ανάπτυξη και Συνοχή. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής διοργάνωσε τις διεθνείς συναντήσεις της, στα πλαίσια των ανά τετραετία Παγκοσμίων Κονγκρέσων Κοινωνιολογίας, στο Brisbane, Australia, (2002); το Durban, South Africa, (2006); το Goteborg, Sweden (2010), τη Yokohama, Japan (2014) και το Toronto, Canada (2018) καθώς και στα ενδιάμεσα μεταξύ των Κονγκρέσων International Fora of Sociology που έλαβαν χώρα στην Barcelona (2008), Buenos Aires (2012), Vienna (2016), Porto Alegre (2021) virtual due to covid-19.

Επίσης, είναι ερευνητής στο Σουηδικό Κέντρο Εργασιακής Ζωής (Swedish Work -Life Center), Stockholm, Sweden; στο Institute for Social Research, Oslo, Norway ; στο Refugee Board, Ottawa, Canada, Institute for Inter-Disciplinary Management, London School of Economics, London, U.K.

Στην Ελλάδα διετέλεσε Μέλος της Ομάδας Δημιουργίας Καταλόγου Επαγγελμάτων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Καταρτισης (ΟΕΕΚ) και Μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας για την Επαγγελματική Κατάρτιση. Διετέλεσε Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας στην Επιτροπή “Employment Labor and Social Affairs (ELSA)” του Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), και έκτοτε ορίσθηκε ως Associate της Επιτροπής «Local Economic Employment Development (LEED)» του ΟΟΣΑ αναλαμβάνοντας δράσεις (management consulting) στα πλαίσια των προγραμμάτων της Επιτροπής αυτής (Διεύθυνση Sergio Arzeni) επι σειρά ετών.

Διετέλεσε Διευθυντής- Σύμβουλος στο Προεδρείο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα και Υπεύθυνος Κοινωνιολόγος Εργασίας στο Τμήμα Συνθηκών Εργασίας του Ελληνικού Ινσιττούτου Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), Αθήνα.

Ήταν Επισκέπτης Ερευνητής (Visiting Research Fellow), Center of Urban and Regional Development Studies (CURDS), University of Newcastle-upon–Tyne, Newcastle, England; Evaluator, European Union Programs, Social Sciences and Humanities, Labor Market and Socio-Economic Integration, FP7.

Δίδαξε στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (Βόλος). ‘Εδωσε ως επισκέπτης καθηγητής διαλέξεις σε διάφορα Πανεπιστήμια και Φόρα των Κοινωνικών Επιστημών μερικά απο τα οποία είναι : Bologna, Trieste, Trento, Peles-Romania, Roma-La Sapienza, Genova, Tel Aviv, Brisbane (AUS), Adelaide (AUS), Durban, (SA) Buenos Aires (ARG), Montreal, Toronto, Newcastle-upon-Tyne, Newcastle, London, Leeds, Copenhagen, Roskilde, Vienna, Berlin, Leipzig, Poznan (PL), Manchester, Almeria (E), Mondragon (E), Onati (The Basque Country, Spain) Pisa, Viterbo (Tuscia University (I), Aix-en-Provence, Paris, Madrid, Barcelona, Lisbon, Porto, Kokaeli-Kara-Tepe (Istanbul), Nottingham-Trent (UK), Yokohama (JP), Moscow, St. Petersburg, Helsinki, Oslo, Uppsala, Stockholm, Brussels και Λευκωσία.

Έχει επιμεληθεί πλήθος βιβλίων σε θέματα κοινωνικής ανάπτυξης της απασχόλησης, κοινοτικής συνοχής και πολιτικών για την κοινωνική συνοχή στα ελληνικά και σε διεθνείς δημοσιεύσεις. Τα τωρινά του ερευνητικά του εδιαφέροντα επικεντρώνονται : στην μέθοδο διαχείρισης κοινωνικών και φυσικών κρίσεων/καταστροφών μέσω της συμπεριληπτικής ανάπτυξης «inclusive growth», στα πλαίσια των συνθηκών ψηφιοποιήσης (e-motion) της παγκόσμιας κοινότητας και της κλιματικής αλλαγής. Ποιός ο ρόλος της Δια-Βίου Μάθησης στην διακυβέρνηση τέτοιων προσαρμογών στα πλαίσια των SDGs της Ευρώπης-2030 ;

Ακολουθούν ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

G. Tsobanoglou & N. Petropoulos (Εds). The Debt Crisis in the Eurozone: Social Impacts, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, UK, 2014,

Τσομπάνογλου, Γ.Ο. Κράτος, Κοινωνία Πολιτών και Εργαξία, Δαρδανός-Gutenberg, 2004

Τσομπάνογλου, Γ. Κορρές, Γ., Γιαννοπούλου, Ι. (Επιμ.) Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Ενσωμάτωσης, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005,

Τσομπάνογλου, Γ. (Επιμ.) Η ΑΝΑΔΥΣΗ Της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο δρόμος της βιώσιμης απασχόλησης σε μια Ευρώπη ενεργών πολιτών, Εκδόσεις Παπαζήση, 2008.

Τσομπάνογλου, Γ. (Επιμ.), ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ, Εκδόσεις Παπαζήση, 2019

Τσομπάνογλου, Γ. (Επιμ.), Η ανάδυση της ανθρωποκεντρικής κοινότητας:Κεντρικός στόχος των δεικτών βιώσιμης κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης (SDGs) στην Ευρώπη, Εκδόσεις Σταμούλη, 2021